3 września 2018 r. o godz. 18 rozpoczął się  kolejny rok szkolny. Podczas uroczystej inauguracji zaśpiewaliśmy hymn , a Pani Dyrektor Mariola Majrowska z radością powitała zebranych uczniów, rodziców, grono pedagogiczne oraz pracowników adminisracji i obsługi  szkoły.

Galę zaszczyścicli swą obecnością : Wójt Gminy Obrowo- Andrzej Wieczyński, Pani Kierownik referatu organizacyjno-oświatowego Marzena Słupczewska oraz Pani Dyrektor Zespółu Szkół w Osieku nad Wisłą .
Pani Dyrektor Mariola Majrowska w krótkim  przemówieniu opowiedziała o wakacyjnym remoncie szkoły min. przebudowie sal , powstaniu nowej pięknej , dużej Sali Koncertowej i dodatkowych mniejszych sal do nauki indywidualnej gry na instrumentach.
Słowa podziękowań zostały skierowane przede wszystkim za okazaną życzliwość i pomoc Państwu Popławskim , którzy ufundowali  tablicę wraz z logo placówki oraz  krzesłka dla uczniów, podziękowania również dla naszej absolwentki Marty Bezrudczyk, która wykonała malowidło ścienne wewnątrz przy wejściu do szkoły oraz wielkie podziękowania dla pracowników administracji i obsługi , którzy dołożyli wszelkich starań , by nowy rok szkolny powitać w zadbanym budynku .

W tym uroczystym dniu zostali  przedstawieni wszyscy pracownicy szkoły , ale także nowi zatrudnieni nauczyciele , którzy do nas dołączyli min.
Pani Miryna Susmarska – fortepian
Pani Magdalena Hydzik – gitara
Pani Beata Wierzbicka – flet poprzeczny
Pani Marcela Dębowska – kszt. słuchu, audycje muzyczne, rytmika
Pan Robert Matusiak – fortepian

Podczas gali głos zabrał również Wójt Gminy , który wręczył Pani Dyrektor nominację na kolejną kadencję pełnienia funkcji Dyrektora , która obejmuje 5 lat od 01.09.2018- 2023

Życzymy wszystkim naszym uczniom odkrywania nowych pasji

i pielęgowania tych już odkrytych , a nauczycielom spokoju

i zapału do pracy !!!