Aktualny plan chóru i zespołów wokalnych

W menu po prawej stronie znajduje się na stałe link do planu zajęć z p. Szcześniewską. Nastąpiły przetasowania w grupach oraz drobne zmiany w planie. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym stanem.