BARDZO WAŻNE: TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Spotkania z rodzicami w sprawie ustalenia zajęć teoretycznych odbędą się 8 września w następującej kolejności:

16:00 – Klasa I cyklu 6-letniego

16:25 – Klasa I cyklu 4-letniego

16:50 – Klasa II cyklu 6-letniego

17:15 – Klasa II cyklu 4-letniego

17:45 – Klasa IV cyklu 6-letniego

18:15 – Klasa III cyklu 6-letniego

18:45 – Klasa IV cyklu 4-letniego

19:15 – Klasa III cyklu 4-letniego

 

Prosimy o obecność wszystkich rodziców.