Harmonogram prób 19.06.2018 r.

KONCERT  NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

19.06.2018r. Dwór Artusa

 

HARMONOGRAM PRÓB

 

godz.  16:00 -16:20 Orkiestra

godz. 16:20 – 16:50 Sekcja dęta

godz. 16:50- 17:10 Sekcja smyczkowa

godz. 17:10 – 17:20 Sekcja fortepianu i

                                   akordeonu

godz. 17:20 – 17:30 Chór

 

Próby i występy uczniów z kl. III c.6 zespoły wokalne nie odbędą się .

 

Uwaga! Zmiany w dniu 8.06.2018

W związku z egzaminami wstępnymi do szkoły zajęcia z p. MAGDALENĄ DOŁĘGOWSKĄ  8.06.2018 (piątek) są odwołane. Zamiast na zajęcia uczniowie przychodzą na szkolnego grilla o godzinie 18:00.

Zajęcia z p. ELŻBIETĄ MARKOWSKĄ odbędą się w salce katechetycznej przy kościele zgodnie z ustalonymi godzinami. Uczniowie zostaną przyprowadzeni i odprowadzeni przez nauczyciela (odbiór dzieci spod szkoły).

 

 

Zebranie Rodziców

Dnia 14.05.2018r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali nr 6 odbędzie się zebranie rodziców uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Osieku n/Wisłą.

Celem zebrania jest wybranie dwóch rodziców, którzy będą reprezentowali Radę Rodziców w pracach Komisji Konkursowej ds. wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku n/Wisłą.

Termin postępowania konkursowego ustalono na dzień 19 czerwca 2018r.  godz. 10:30