Drugi nabór

Uwaga !!

Drugi nabór do Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku n/W odbędzie się dnia 22 czerwca 2017 roku o godz. 1600.  Zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do klasy I  Szkoły Muzycznej odbędzie się 22 czerwca o godz. 1700