Drzwi otwarte

Drzwi otwarte w Publicznej Szkole Muzycznej w Osieku n/W  8 kwietnia 2017 roku w godzinach od 1430 do 1600.

O godzinie 16 odbędzie się koncert.