Egzamin końcoworoczny akordeon

dnia 03 czerwca 2015 roku o godz. 1830

Sala nr 3 nowa szkoła

Godz. 1830

  1. Liliana Kierdowska
  2. Kinga Bezrudczyk