Egzamin końcoworoczny flet poprzeczny, klarnet, saksofon

dnia 08 czerwca 2015 roku o godz. 1800

Sala nr 16

Godz. 1800

Flet

  1. Rozalia Rumińska
  2. Zuzanna Mytlewska
  3. Dobrosława Wierzbowska
  4. Amelia Węsierska

Klarnet

  1. Mikołaj Sobociński
  2. Patryk Kuszel

Saksofon

  1. Aleksandra Rumińska
  2. Michał Sobociński