Egzamin końcoworoczny skrzypce i wiolonczela

dnia 03 czerwca 2015 roku o godz. 1400

Sala nr 3 nowa szkoła

Godz. 1400

  1. Agata Krajewska
  2. Marta Adamska
  3. Paulina Olek
  4. Wojciech Szymański
  5. Klaudia Łazińska

Godz. 14 30 – wiolonczela

Sala nr 3 nowa szkoła

  1. Alicja Koralewska
  2. Helena Radoń