Informacja dla rodziców

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Muzycznej I St. informuje , iż zwroty kaucji za wypożyczone instrumenty dla osób , które ukończyły bądź zrezygnowały ze szkoły będą zwracane na konta bankowe rodzicom/opiekunom w terminie do końca października b.r.

Mariola Majrowska 

Dyrektor PSM I St. w Osieku nad Wisłą