Informacja dla Rodziców

Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I St. zwraca się z prośbą ,  aby rodzice , którzy chcą zamieścić wszelkie ogłoszenia dotyczące  sprzedaży/kupna instrumentu na szkolnej tablicy ogłoszeń proszeni są o  przekazywanie ich do sekretariatu szkoły.