Informacje w sprawie wycieczki

Wycieczka do Teatru Muzycznego w Gdyni odbędzie się 29.05.2016.

Osoby nieopłacające komitetu rodzicielskiego proszone są o dokonywanie wpłat jak najszybciej. Wpłaty przyjmują p. Agata Nowakowska i p. Magdalena Dołęgowska.

Poniżej załączamy dokumenty, które należy podpisać i dostarczyć osobom wymienionym wyżej:

Oświadczenie rodzica

Zgoda rodzica na wyjazd