Kadra

Mariola Majrowska dyrektor, klasa skrzypiec
Agata Ciechacka kształcenie słuchu, audycje muzyczne
Magdalena Dołęgowska rytmika, kształcenie słuchu
Piotr Dołęgowski orkiestra
Marzena Bonna flet poprzeczny
Tomasz Flis fortepian
Martyna Flis skrzypce
Katarzyna Gołomska-Kaczmarek fortepian
Marcin Kaczmarek gitara
Małgorzata Kapica fortepian
Kamil Lewandowski klarnet
Elżbieta Markowska rytmika, kształcenie słuchu
Radosław Stolarczyk akordeon
Emilia Szcześniewska chór, zespoły wokalne
Aleksandra Witkowska fortepian
Karol Wroniszewski wiolonczela
Dariusz Zaleśny saksofon
Tomasz Zawadzki gitara