Konkurs na recenzję I semestr

Regulamin konkursu na najlepszą recenzję lub rysunek
z Koncertu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

1. Konkurs dotyczy uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I st w Osieku nad Wisłą
2. Konkurs ma na celu:
– Zaprzyjażnianie się z muzyką i obycie ze sztuką
– Propagowanie muzyki wśród dzieci i młodzieży
– Rozwijanie muzykalności i wyobraźni muzycznej uczniów
3. Konkurs jest przeznaczony dla dwóch grup:
– Uczniów cyklu 4-letniego
– Uczniów cyklu 6-letniego
4. Uczniowie cyklu 4-letniego oddają recenzje z koncertów ,a uczniowie cyklu 6-letniego oddają rysunki z koncertów.
5. Za udział w 3 koncertach i oddanie 3 recenzji(cykl 4-letni) lub rysunków(cykl 6-letni) w nagrodę uczniowie otrzymują ocenę celującą z kształcenia słuchu.
6. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie, a dla wykonawców najlepszego rysunku i recenzji przewidziana jest NAGRODA.
7. Prace należy dostarczać p. Elżbiecie Markowskiej do dnia 10 stycznia.
8. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas planowanego Koncertu Kolęd, który odbędzie się w styczniu 2014.