Nieobecność nauczyciela

8.02.2018 r. (czwartek) zajęcia z p. Emilią Szcześniewską są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione po feriach zimowych 3.03.2018 (sobota). Dokładny harmonogram pojawi się 26.02.2018 r.