Nieobecność nauczyciela

p. Katarzyna Kaczmarek przebywa na zwolnieniu lekarskim w dniach 04.12.2017-08.12.2017.