Nieobecność nauczyciela

W dniach 18.12.2017-22.12.2017 nie odbędą się zajęcia z p. R. Stolarczykiem.