Nieobecności nauczycieli

W dniach 17-19 stycznia 2018 zajęcia z p. M. Dołęgowską nie odbędą się z powodu choroby.

W dniu 18 stycznia nie odbędą się zajęcia z p. P. Dołęgowskim.