Nieobecność nauczyciela

Od 05.02.2018r. (poniedziałek) do 09.02.2018r. (piątek) zajęcia
z p. P.Dołęgowskim – fagot/orkiestra są odwołane.