Nieobecność nauczyciela

Dnia  07.02.2018r. (środa) zajęcia z p. K. Gołomską-Kaczmarek są odwołane.