Nieobecność nauczycieli


W dniach 10.10.2017-13.10.2017 ( wtorek – piątek ) zajęcia z p. Marzeną
Bonna ( flet)  nie odbędą się z powodu choroby .

W dniach 11.10.2017-13.10.2017 ( środa – piątek ) zajęcia z p. Katarzyną Kaczmarek ( fortepian)  nie odbędą się z powodu choroby .