Nieobecności

Nieobecności nauczycieli:

P. Karol Wroniszewski – 13.03.2018-16.03.2018

P. Tomasz Zawadzki – 13.03.2018-14.03.2018

P. Katarzyna Kaczmarek – 14.03.2018