Odwołane zajęcia

W dniach 20-24 marca nie będzie zajęć z p. M. Dołęgowską.

W dniach 20-24 marca nie będzie zajęć z p. Katarzyną Gołomską-Kaczmarek.

W czwartek 23 marca nie będzie zajęć z zespołów wokalnych z p. E. Szcześniewską.

W dniach 23-25 marca nie będzie zajęć z p. M. Kaczmarkiem.