Paczki dla dzieci

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i organizacją paczek świątecznych dla dzieci z PSM I St. Rada Rodziców przypomina o wpłatach składek na Komitet Rodzicielski w wysokości:

20 zł – 1 dziecko /m-c
10 zł – 2 dziecko /m-c
0,00zł – za każde następne dziecko

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW BANK MILLENNIUM 66 1160 2202 0000 0002 4843 3882 LUB W SEKRETARIACIE PSM I ST. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8:00-16:00 , WTORKI 10:00-18:00

Rada Rodziców
PSM I St. w Osieku n/Wisłą