Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania za przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą.

Z przyjemnością informujemy, że za rok 2015 pozyskaliśmy środki w kwocie 1900 zł ( słownie tysiąc dziewięćset  złotych). Wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć Naszą Szkołę jeszcze raz SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Również w tym roku zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę możliwości przekazania 1% Państwa podatku na Szkołę Muzyczną. Przekazane pieniądze mogą przyczynić się do lepszego wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne, instrumenty i sprzęt do nowego budynku Naszej Szkoły tym samym wpłynąć na poprawę atrakcyjności zajęć prowadzonych w szkole i efektów kształcenia.