Przekaż 1,5%

 

Szanowni   Państwo!!!

W imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli oraz Dyrekcji szkoły zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą przekazania 1,5 % podatku na rzecz naszej szkoły.
Korzystajcie z prawa przekazania odpisu w wysokości 1,5 % rocznego podatku.  Rozliczając swoje dochody za rok 2022 każdy może przeznaczyć   1,5 % podatku  na placówkę oświatową poprzez  Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Aktualnie obowiązuje uproszczony tryb postępowania w sprawie przekazywania ustawowej części podatku. Wszystkie formalności z tym związane ograniczone zostały do odpowiednich zapisów w formularzu PIT 37

1,5 % – to niewiele. Jednak pomnożony przez wielu podatników daje dość poważne kwoty wspomagające pracę szkoły.

Mamy nadzieję, że nasza prośba o przekazanie 1,5 % podatku na rzecz dzieci z naszej szkoły spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony.

W części „K”  należy wpisać:

– w rubryce 147 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

– w rubryce 148 kwotę odpisu 1,5 % od podatku

W części „L”  należy wpisać:

-w rubryce 149 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1,5 % podatku.

-w rubryce 150 podatnik w kwadracie stawia „x”

Przekazując  1,5 % swojego podatku przyczyniasz  się  do  dalszego  rozwoju naszej  Szkoły.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom !!!

Wzór pit 37 za 2022 oświadczenie