Przełożone zespoły wokalne

Uwaga 
Zajęcia z Zespołów Wokalnych z p. E. Szcześniewską w czwartek 16.02 przełożone na sobotę 25.02 
Plan
10.00-10.45- kl. I gr A
10.45-11.30 - kl. II gr A
11.30-12.15 - kl. III gr A +B