Rada Rodziców

Raport z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Wpłaty na fudnusz Rady Rodziców za rok szkolny 2015/201611 695,00 zł
Wpłata 1% Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole2 481,48 zł
Saldo z roku 2014/20151 694,64 zł
Wydatki z funduszu Rady Rodziców wydane na cele związane z funkcjonowaniem szkoły oraz procesem dydaktyczno-wychowawczym za rok szkolny 2015/2016 zgodne z Regulaminem Rady Rodziców Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą
wspomaganie budżetu szkoły 1 234,93 zł
zakup, konserwacja, naprawy szkolnych instrumentów muzycznych130,00 zł
pomoce naukowe i akcesoria muzyczne niezbędne w nauczaniu694,69 zł
koszty konkursów, seminariów i warsztatów dla uczniów1 253,36 zł
uświetnianie uroczystości organizowanych przez szkołę1 776,14 zł
nagradzanie uczniów2 747,15 zł
rekreacja dzieci i młodzieży (wyjazdy, koncerty)4 610,00 zł
RAZEM12 446,27 zł

Raport z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015

Wpłaty na fudnusz Rady Rodziców za rok szkolny 2014/20157886,00 zł
Wpłata 1% Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole137,43 zł
Saldo z roku 2013/20141813,90 zł
Wydatki z funduszu Rady Rodziców wydane na cele związane z funkcjonowaniem szkoły oraz procesem dydaktyczno-wychowawczym za rok szkolny 2014/2015 zgodne z Regulaminem Rady Rodziców Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą
wspomaganie budżetu szkoły 1602,93 zł
zakup, konserwacja, naprawy szkolnych instrumentów muzycznych50,00 zł
pomoce naukowe i akcesoria muzyczne niezbędne w nauczaniu290,00 zł
koszty konkursów, seminariów i warsztatów dla uczniów1108,00 zł
uświetnianie uroczystości organizowanych przez szkołę674,69 zł
nagradzanie uczniów1760,07 zł
rekreacja dzieci i młodzieży (wyjazdy, koncerty)2657,00 zł
RAZEM8142,67 zł
Pozostało1694,64 zł

Raport z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

Wpłaty na fudnusz Rady Rodziców za rok szkolny 2013/2014 4 975,00
Wydatki z funduszu Rady Rodziców wydane na cele związane z funkcjonowaniem szkoły oraz procesem dydaktyczno-wychowawczym za rok szkolny 2013/2014
zgodne z Regulaminem Rady Rodziców Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą
wspomaganie budżetu szkoły w zakresie utrzymania budynków 433,08
zakup, konserwacja, naprawy szkolnych instrumentów muzycznych 100,00
pomoce naukowe i akcesoria muzyczne niezbędne w nauczaniu 685,05
koszty konkursów, seminariów i warsztatów dla uczniów 120,00
uświetnianie uroczystości organizowanych przez szkołę 395,46
nagradzanie uczniów 658,21
rekreacja dzieci i młodzieży (wyjazdy, koncerty) 770,00
RAZEM 3 161,80

Konto Rady Rodziców:
Bank Millenium
66 1160 2202 0000 0002 4843 3882

Wpłat można dokonywać na konto lub w sekretariacie szkoły:
w godz. 8:00-16:00

WYSOKOŚĆ OPŁAT MIESIĘCZNYCH NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:
20 zł / m-c (składka na drugie dziecko 10 zł, za każde następne dziecko 0,00zł)

– kaucja za wypożyczenie instrumentu wynosi:

– 400zł – flet poprzeczny, klarnet i saksofon

– 300zł – wiolonczela i akordeon

 

Skład rady rodziców:

PrzewodniczącaEwelina Mytlewska
SekretarzAgnieszka Woźny
SkarbnikSylwia Giętkowska
CzłonkowieIzabela Nowicka
Agnieszka Pleskot
Agnieszka Jabłońska