Rekrutacja

Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Osieku n/Wisłą ogłasza rekrutację na rok szkolny 2021/2022

Stosowne zaświadczenie lekarskie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r., § 11b ust. 7 i 8 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późniejszymi zmianami) należy dostarczyć do 24 września 2021 r. Niezłożenie w terminie zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Drogi rodzicu! Dlaczego warto kształcić się w Szkole Muzycznej ?

Dokumenty do pobrania:

Cykl 4 – letni:

 • Nabór dzieci w wieku od 8 do 16 lat
 • Nauka gry na instrumentach : fortepian , skrzypce, wiolonczela, gitara , akordeon, flet, klarnet, saksofon.

Cykl 6 – letni:

 • Nabór dzieci w wieku od 6 do 10 lat
 • Nauka gry na instrumentach : fortepian , skrzypce, wiolonczela, gitara , akordeon, flet, klarnet, saksofon, fagot.

1. Proces kształcenia w Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Osieku nad Wisłą odbywa się w godzinach popołudniowych i obejmuje oprócz gry na instrumencie, także inne przedmioty jak:

 • kształcenie słuchu
 • rytmika
 • audycje muzyczne
 • chór
 • orkiestra

2. Kwalifikacja kandydatów do nauki w szkole muzycznej odbędzie się w wyniku badania przydatności tj.( przesłuchanie wstępne) do kształcenia muzycznego w dniu 16 czerwca 2021 r. godz.15:30

Badanie ma charakter konkursowy.

3. Poprzez zabawy z muzyką sprawdzamy predyspozycje muzyczne dziecka w następujących kategoriach:

 • słuch wysokościowy
 • słuch harmoniczny
 • poczucie rytmu
 • pamięć muzyczna
 • koordynacja ruchowa i sprawność manualna

Indywidualnie doradzamy wybór instrumentu, istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu .

PROSIMY O SKŁADANIE WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES : kontakt@muzycznaosiek.pl
do 14.06. 2021 roku (w tym wypadku oryginał wniosku należy dostarczyć najpóźniej w dniu przeprowadzanego badania przydatności dziecka)

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres:

kontakt@muzycznaosiek.pl lub tel. 56 678-65-30