Rekrutacja 2018/2019

Kwestionariusze należy składać do 18 maja 2018.

Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019. Proponujemy następujące formy kształcenia:

Cykl 6-letni: Nabór dzieci w wieku od 5 do 10 lat (6 lat ukończonych w danym roku kalendarzowym). Nauka gry na instrumentach:

fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka

Cykl 4-letni: Nabór dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Nauka gry na instrumentach:

fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon, fagot

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na wydział instrumentalny – specjalność instrument dęty, dodatkowo składają zaświadczenia od lekarza potwierdzające (na podstawie badania pojemności płuc) brak przeciwwskazań do nauki gry.

Kwalifikacja kandydatów do nauki w szkole muzycznej odbędzie się w wyniku badania przydatności do kształcenia muzycznego w dniu 29 maja 2018 i 08.06.2018. Badanie ma charakter konkursowy.

Prosimy o pobranie kwestionariusza i złożenie go w Sekretariacie Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku do 18 maja 2018.

Kwestionariusze dla kandydatów można pobrać w sekretariacie Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku oraz na naszej stronie:
Pobierz plik:  wniosek o przyjęcie do szkoły

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW