Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Publicznej szkole Muzycznej I Stopnia w Osieku n/W

1 września 2016 r. o godz. 18.00.

Rada Pedagogiczna 31 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00