Spotkania z nauczycielami

Spotkanie organizacyjne rodziców i uczniów z nauczycielami Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą
Magdalena Dołęgowska04.09.2015 r. (piątek)
1630 - kl. II dziecięca (cykl VI letni)
1700 – kl. II młodzieżowa (cykl IV letni)
1730- kl. III młodzieżowa (cykl IV letni)
Agata Nowakowska04.09.2015 r. (piątek)
1600 – kl. I dziecięca (cykl VI letni)
1630 - kl. I młodzieżowa (cykl IV letni)
1700 – kl. III dziecięca (cykl VI letni)
1730- kl. III młodzieżowa (cykl IV letni)
Emilia Szcześniewska 04.09.2015 r. (piątek)
1600 – kl. I młodzieżowa (cykl IV letni)
1630 - kl. I dziecięca (cykl VI letni)
1700 – kl. II dziecięca (cykl VI letni)
1730- kl. II młodzieżowa (cykl IV letni)
18 - chór
Dariusz Zaleśny 03.09.2015 r. (czwartek) godz. 1730
Piotr Dołęgowski – orkiestra10.09.2015 r. (czwartek) godz. 1800