Spotkanie z rodzicami przyjętych uczniów

Spotkanie Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą z rodzicami dzieci przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się dnia 22 czerwca 2016 r. o  godz. 1800.