Warsztaty wiolonczelowe

Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia

w Osieku n/Wisłą

serdecznie zaprasza wszystkich uczniów

grających na wiolonczeli wraz z rodzicami na

które odbędą się dn. 27.04.2018r. ( PIĄTEK)

o godz. 15:00-17:30 w Sali 3 PSM I St.

 

OBECNOŚĆ   WSZYSTKICH  DZIECI  I  ICH RODZICÓW   JEST   OBOWIĄZKOWA

 

W tym dniu dla tych uczniów wszystkie zajęcia muzyczne w godzinach trwania warsztatów są odwołane.