Ważne!

UWAGA!

Ze względu na udział Zespołów Wokalnych (Nutki i Wiolinki) oraz Chóru w I Przeglądzie Chórów w Toruniu 19 czerwca zmiany w planie oraz dodatkowe próby:

11.06 (czwartek)

Zespóły Wokalne Nutki i Wiolinki RAZEM g. 17.00

(Chór i Z. Wok. cykl 4-letni bez zmian)

13.06 (sobota) – próba dodatkowa

g. 10.00 – 10.45 – Zespoły Wokalne Nutki i Wiolinki

g. 10.45 – 12.15 – Chór

18.06 (czwartek)

g. 15.00 – 15.45 – Zespoły Wokalne

g. 15.45 – 17.15 – Chór

g. 18.00 – Popis końcoworoczny