Wyniki naboru i zebranie

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU DZIECI DO KLASY  I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODBĘDZIE SIĘ DNIA 23.06. 2015 ROKU.

SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY I ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. W OSIEKU NAD WISŁĄ ODBĘDZIE SIĘ DNIA 23.06.2015 ROKU O GODZ. 1830.