Wywiadówki (konsultacje)

Agata Ciechacka

15.11.2016 WTOREK

1600 – klasa I cykl 4 letni

1645 – klasa II cykl 6 letni gr. B

1730 – klasa I cykl 6 letni gr. B

1800 – klasa III cykl 6 letni gr. B

17.11.2016 CZWARTEK

1600 – kl. II cykl 6 letni gr. A

1645 – kl. IV cykl 6 letni

1715 – kl. I cykl 6 letni gr. A

1745 – kl. IV cykl 4 letni gr. B
 

Magdalena Dołęgowska

16.11. 2016 ŚRODA

2000 – kl. IV cykl 4 letni gr. A

17.11.2016 CZWARTEK

1800 – kl. III cykl 4 letni

1845 – kl. III cykl 6 letni gr. A