Wywiadówki

Wywiadówki semestralne

15.01.2016 r. zapraszamy rodziców w następujących godzinach:

1715 – klasa II dziecięca grupa  I i II   –  Magdalena Dołęgowska

1715– klasa I dziecięca grupa I, II, III – Agata Nowakowska

1745– klasa II młodzieżowa  –   Magdalena Dołęgowska

1745 – klasa III dziecięca  –  Agata Nowakowska

1800 – klasa III młodzieżowa – Magdalena Dołęgowska

1800– klasa I młodzieżowa  – Agata Nowakowska

1820-klasa III młodzieżowa – Agata Nowakowska