ZASTĘPSTWA

UCZNIOWIE  PANI AGNIESZKI SEGUCHI :

  1. JACKOWIAK
  2. BEZRUDCZYK
  3. ŚWIEŻYŃSKA
  4. DĄBROWA

ZGŁOSZA SIĘ NA LEKCJE FORTEPIANU W DNIU 20 .05.15 (ŚRODA) WG SWOJEGO USTALONEGO PLANU LEKCJI DO PANI KATARZYNY GOŁOMSKIEJ- KACZMAREK.

UCZENNICA:

NADIA SZEWCZYK

ZGŁOSI SIĘ NA LEKCJE FORTEPIANU W DNIU 20.05.15 (ŚRODA) W GODZ .18-20 DO PANA PRZEMYSŁAWA KUCHARSKIEGO

DYREKTOR MARIOLA MAJROWSKA