Zebranie Rodziców

Dnia 14.05.2018r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali nr 6 odbędzie się zebranie rodziców uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Osieku n/Wisłą.

Celem zebrania jest wybranie dwóch rodziców, którzy będą reprezentowali Radę Rodziców w pracach Komisji Konkursowej ds. wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku n/Wisłą.

Termin postępowania konkursowego ustalono na dzień 19 czerwca 2018r.  godz. 10:30