Zmiana godzin -zespoły wokalne

Zajęcia  zespoły wokalne z p. Szcześniewską przełożone  są z dnia
03.10.2017 (wtorek)  na 07.10.2017 (sobota)
9:30 – 10:15 zespoły wokalne
10:15 – 12:30 Chór