1% Podatku – Pomóż szkole Twoich dzieci

1% Podatku – Pomóż szkole Twoich dzieci

drukuj

Szanowni   Państwo!!!

W imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli oraz Dyrekcji szkoły zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą przekazania 1% podatku na rzecz naszej szkoły.
Korzystajcie z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku.  Rozliczając swoje dochody za rok 2021 każdy może przeznaczyć   1% podatku na placówkę oświatową poprzez  Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Aktualnie obowiązuje uproszczony tryb postępowania w sprawie przekazywania ustawowej części podatku. Wszystkie formalności z tym związane ograniczone zostały do odpowiednich zapisów w formularzu PIT 37. 1% pit 37 wzór

1% – to niewiele. Jednak pomnożony przez wielu podatników daje dość poważne kwoty wspomagające pracę szkoły.

Mamy nadzieję, że nasza prośba o przekazanie 1% podatku na rzecz dzieci z naszej szkoły spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony.

W części „K”  należy wpisać:

– w rubryce 136 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

– w rubryce 137 kwotę odpisu 1% od podatku

W części „L”  należy wpisać:

-w rubryce 138 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1 % podatku.

-w rubryce 139 podatnik w kwadracie stawia „x”

Przekazując  1% swojego podatku przyczyniasz  się  do  dalszego  rozwoju naszej  Szkoły.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom !!!

Wzór  pit 37

1% informacja -oświadczenie