Jubileusz

 

                                                                            

              Szanowni Państwo!

                     Miło nam poinformować o przypadającym w 2023roku   Jubileuszu  10 – lecia  Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą, który odbędzie się dnia 13 maja 2023r. o godz. 12.00 w Dworze Artusa.  Historia szkoły korzeniami sięga 2013 roku. Pomysł na utworzenie szkoły muzycznej  zrodził się w wyniku dużego zapotrzebowania środowiska lokalnego na kształcenie dzieci i młodzieży w kierunku muzycznym, a poparcia dla tej inicjatywy udzielił Wójt Gminy Obrowo – Andrzej Wieczyński.

W grudniu  2013r. po raz pierwszy zagraliśmy Koncert Kolęd i Pastorałek  w  Szkole Podstawowej  w Osieku nad Wisłą. Te 10 lat to czas wielu sukcesów i osiągnięć. Sukcesów zarówno uczniów jak i nauczycieli, których kolejne pokolenia intensywnie pracowały na wizerunek naszej placówki w środowisku  budując wizerunek szkoły, na który składają się: mądrość, pracowitość, otwartość na świat i potrzeby innych.

Naszym gorącym pragnieniem jest powiązanie przeszłości z teraźniejszością, aby obchody stały się prawdziwym świętem wszystkich roczników, które tworzyły piękną historię szkoły i były niepowtarzalną okazją do wspomnień, wzruszeń, doświadczeń i odnowienia starych przyjaźni.

Jubileusz z jednej strony pozwoli podsumować 10 – letnią  historię i działalność Szkoły, jak również będzie okazją do spotkań dla absolwentów, uczniów, rodziców, byłych i obecnych pracowników oraz sympatyków naszej Szkoły.

Dlatego też na organizatorach, ale również na społeczności szkolnej  spoczywa zaszczyt i jednocześnie odpowiedzialność nadania tej ważnej uroczystości odpowiedniej rangi. W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w organizacji naszego wspólnego przedsięwzięcia i rozważenie możliwości wsparcia finansowego lub rzeczowego jubileuszu.

Ponieważ celem Rady Rodziców jest wspieranie placówki w jej działaniach, bardzo liczymy na Państwa wsparcie finansowe, rzeczowe,  aktywny udział w przygotowaniach i inne formy aktywności.

Na realizację i odpowiednią oprawę uroczystości przeznaczamy przede wszystkim własne siły i środki, lecz ze względu na spodziewaną dużą liczbę gości gorąco liczymy na Państwa wsparcie. Otrzymane środki przeznaczymy na : wydanie folderów jubileuszowych, druki zaproszeń, dyplomów, zakup upominków okolicznościowych, zorganizowanie wystaw jubileuszowych,  wynajęcie sali i zorganizowanie dekoracji , zakup strojów  dla występujących uczniów.

Gorąco liczymy na Państwa wsparcie, wierząc, że dla Was będzie to promocja i reklama. W zamian możemy zaoferować:

  – certyfikat z podziękowaniem

 – podziękowanie wygłoszone w trakcie uroczystości

– umieszczenie logotypu Firmy w materiałach promocyjnych oraz  na oficjalnej stronie internetowej szkoły

 Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy i będzie wspaniałym wkładem w edukację całych pokoleń, promocję szkoły oraz  Państwa Firmy , a dla młodzieży będzie to godny naśladowania przykład zaangażowania w sprawy społeczne i publiczne.

Bliższe informacje na temat Jubileuszu można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 56 678-65-30  jak również na stronie internetowej  w zakładce Jubileusz. Wszelkie pytania można kierować również na adres e- mail: kontakt@muzycznaosiek.pl

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty:              Konto Rady Rodziców przy PSM I st. w Osieku nad Wisłą  nr rachunku bankowego:

 Bank Millennium:  66 1160 2202 0000 0002 4843 3882 z dopiskiem  „Jubileusz”.

Ostateczne podsumowania wpłat zostaną zrealizowane do dnia 5 maja 2023r. Wszelkie wpłaty od sponsorów po tym terminie nie będą mogły być ujęte w materiałach promocyjnych, z uwagi na planowaną  usługę druku.

Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i będą wspierać naszą szkołę. Przyjmijcie Państwo podziękowania od całej społeczności szkolnej za dobrą wolę i wielkie serce.

Dziękujemy Wam słowami, które wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II:

                                           

                                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                                Dyrekcja Szkoły wraz z Komitetem Obchodów Jubileuszu