Komunikat Dyrektora – nauczanie online od 29.03.2021-11.04.2021r.

Komunikat Dyrektora – nauczanie online od 29.03.2021-11.04.2021r.

drukuj

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem ,zwalczaniem COVID-19 od 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. zarządzam , że zajęcia z wszystkich przedmiotów muzycznych w PSM I st. w Osieku nad Wisłą będą nadal realizowane zdalnie . W przypadku gdy zajęcia z instrumentu głównego nie mogą być realizowane z wykorzystaniem środków i metod kształcenia na odległość dopuszczam możliwość konsultacji w formie stacjonarnej, głównie mając tu na myśli najmłodszych uczniów, uczniów przygotowujących się do konkursów bądź do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej II stopnia .

 

                                                          Dyrektor Mariola Majrowska