Komunikat Dyrektora – nauczanie zdalne od 22 marca 2021r.

Komunikat Dyrektora – nauczanie zdalne od 22 marca 2021r.

drukuj
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem ,zwalczaniem COVID-19 od 22 marca 2021 do 11 kwietnia 2021 r. zajęcia z wszystkich przedmiotów w PSM I st. w Osieku nad Wisłą będą realizowane zdalnie .
W przypadku gdy zajęcia z instrumentu głównego nie mogą być realizowane z wykorzystaniem środków i metod kształcenia na odległość dopuszczam możliwość konsultacji w formie stacjonarnej-nie częściej niż raz w tygodniu.
Głównie mam tu na myśli najmłodszych uczniów, uczniów przygotowujących się do konkursów bądź do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej II stopnia uwzględniając bezpieczeństwo sanitarne uczniów i pracowników szkoły.
Centrum Edukacji Artystycznej podkreśla ,że biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z przebiegiem epidemii koronawirusa SARS- COV -2 i związane z tym ograniczenie funkcjonowania ogólnie rozumianej przestrzeni publicznej skorzystanie z ww. możliwości powinno ograniczać się w obecnym czasie wyłącznie do niezbędnego minimum.
 
Z życzeniami zdrowia
Dyrektor Mariola Majrowska