Komunikat Dyrektora – nauka hybrydowa od 18.01.2021r.

Komunikat Dyrektora – nauka hybrydowa od 18.01.2021r.

drukuj

Komunikat w sprawie powrotu do kształcenia stacjonarnego uczniów PSM I St. w Osieku nad Wisłą

W związku z podjęciem przez Rząd decyzji o powrocie do nauczania stacjonarnego uczniów klas I – III szkół podstawowych, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że z dniem 18 stycznia 2021 r. do nauczania stacjonarnego powrócą także uczniowie ogólnokształcących szkół artystycznych, które prowadzą zajęcia w klasach odpowiadających klasom I – III szkoły podstawowej.

W odniesieniu do pozostałych typów szkół artystycznych zostaną utrzymane dotychczasowe zasady ich funkcjonowania, czyli realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz możliwość wprowadzenia innego sposobu ich realizacji, w tym także stacjonarnego, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny. Umożliwienie przez dyrektora szkoły realizacji zajęć stacjonarnie, powinno przede wszystkim uwzględniać potrzeby uczniów klas najmłodszych oraz klas programowo najwyższych.

 W związku z powyższym informuję , że zajęcia w PSM I St. będą odbywały się hybrydowo tzn. :

  • Zajęcia grupowe we wszystkich klasach cyklu 6 i 4 letniego – rytmika, kształcenie słuchu , audycje muzyczne , orkiestra  i chór  odbywają się zdalnie wg obowiązującego planu
  • Lekcje z instrumentu głównego we wszystkich klasach cyklu 6 i 4 letniego odbywają się raz w tygodniu stacjonarnie a druga lekcja w tygodniu zdalnie wg ustalonego planu
  • Lekcje z instrumentu dodatkowego w klasach V i VI cyklu 6 letniego oraz III i IV cyklu 4 letniego  odbywają się stacjonarnie wg ustalonego planu

 

Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywać się będą w reżimie sanitarnym, który został zawarty  w wewnętrznym regulaminie funkcjonowania Publicznej Szkoły Muzycznej I St. w Osieku nad  Wisłą w okresie epidemii covid-19 utworzony  zgodnie z wytycznymi  MEN , MZ i  GIS dla publicznych  i niepublicznych placówek od  1 września 2020 r.

 

                                                                              Dyrektor Mariola Majrowska