Komunikat Dyrektora- nauka zdalna

Komunikat Dyrektora- nauka zdalna

drukuj

 

Zarządzenie nr 6 /2021/2022

Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Osieku nad Wisłą

z dnia 27.01.2022 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19(Dz.U z 2020r. poz. 493 z późn. zm. ostatnia z dnia 26.01.2022r.).   

 Zarządzam co następuje :                     

1)w okresie od dnia 27.01.2022r.  do dnia 27.02.2022r. zasadniczo wszystkie klasy szkoły realizują kształcenie z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.                         

2)W ramach obowiązujących przepisów stosujemy powyższe rozwiązania : 

– uczniowie klas programowo najwyższych tj. IVc.4 i VIc.6 uczestniczą w konsultacjach z instrumentu głównego jak i przedmiotów ogólnomuzycznych,  które obowiązują na egzaminie końcowym.

Konsultacje stacjonarne z instrumentu głównego odbywają się raz w tygodniu tak, aby nie kolidowały z innymi obowiązującymi ucznia przedmiotami.    Konsultacje stacjonarne z przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne (dotyczy klas programowo najwyższych) odbywać się będą: 

7.02.2022r. i 21.02.2022r.  godz. 15.30-17.05   kl. IV. c4

11.02.2022r. i 25.02.2022r. godz. 15.30-17.55  kl. VIc.6

 3) Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą  korzystać z konsultacji z instrumentu głównego – nie częściej niż raz w tygodniu. Warunkiem przeprowadzenia konsultacji w szkole jest każdorazowe zgłoszenie i uzgodnienie przez nauczyciela prowadzącego terminu z dyrekcją szkoły.             

 4) Zarządzenie obowiązuje od 27 stycznia 2022 roku.

                                                                           

                                                                                     Dyrektor  Mariola Majrowska