Komunikat Dyrektora – odbiór świadectw szkolnych

Komunikat Dyrektora – odbiór świadectw szkolnych

drukuj

  Drodzy uczniowie, rodzice i opiekunowie.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia  w Osieku nad Wisłą nie odbędzie się w tradycyjnej formie.

Przez kilka ostatnich miesięcy kształcenie realizowano na odległość. Stopniowe znoszenie ograniczeń związanych z COVID-19 umożliwia m.in. organizację odbioru świadectw przez uczniów z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.     O formie i terminie wydania uczniom świadectwa decyduje dyrektor szkoły.

 Dnia 25 czerwca 2020r. tj. CZWARTEK

zapraszamy wszystkich uczniów do odbioru świadectw szkolnych oraz nagród dla wyróżnionych uczniów .

Świadectwa będą wydawane według ustalonego harmonogramu osobiście uczniom bądź ich rodzicom, opiekunom w budynku szkoły od strony podwórka. Wszyscy odbierający zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa ,czyli utrzymania odpowiedniej odległości i założenia maseczki ochronnej.

Rodziców prosimy o wypełnienie i odesłanie do szkoły oświadczenia – załącznik 5 , które również znajduje się w procedurze bezpiecznego przebywania w szkole

http://muzycznaosiek.pl/procedury-covid-19/

Świadectwa nieodebrane w dniu 25 czerwca2020r. będzie można odbierać w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym umówieniu się (56/678-65-30)

 

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW SZKOLNYCH :

14.00-14.30 ABSOLWENCI

14.30-15.30 KLASA I CYKL 6 i 4 LETNI

15.30- 16.00 KLASA II CYKL 6 i 4 LETNI

16.00-16.30 KLASA III CYKL 6 i 4 LETNI

16.30-17.30 KLASA IV i V CYKL 6 LETNI

 

  Dyrektor Mariola Majrowska