Komunikat Dyrektora – powrót do nauczania stacjonarnego

Komunikat Dyrektora – powrót do nauczania stacjonarnego

drukuj

 

Zarządzenie 8 /2021/2022

Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Osieku nad Wisłą

z dnia 14.02. 2021 roku

W związku  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego  2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zmienia datę końcową czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na terenie kraju z dnia 27 lutego 2022 r. na dzień 20 lutego 2022 r.

Powyższa zmiana oznacza powrót do nauczania stacjonarnego z dniem 21 lutego 2022r.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 367

                                                                                               Dyrektor Mariola Majrowska