Komunikat Dyrektora- Procedury dot. bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole od 1września 2020r. w okresie epidemii COVID-19

Komunikat Dyrektora- Procedury dot. bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole od 1września 2020r. w okresie epidemii COVID-19

drukuj

Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą wprowadza w życie z dniem 01.09.2020 roku Zarządzenie nr 2/2020/2021 dotyczące wewnętrznego regulaminu funkcjonowania Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą w okresie epidemii COVID-19 .

 

Procedura ma na celu:

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą

Do przestrzegania procedury zobowiązani są :

wszyscy pracownicy szkoły, rodzice/opiekunowie, uczniowie, osoby przyprowadzające dzieci do placówki.

 Oświadczenie zał. 1 oraz Deklaracja zał.2 Regulaminu funkcjonowania PSM I  st. w Osieku n/Wisłą w okresie epidemii COVID-19  będą wydawane rodzicom na spotkaniach z nauczycielami 

 Dyrektor Mariola Majrowska

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1394)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1386)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.

1389)